SAM_5760.JPG RubikiaiThumbnailsAnykščiaiRubikiaiThumbnailsAnykščiaiRubikiaiThumbnailsAnykščiaiRubikiaiThumbnailsAnykščiaiRubikiaiThumbnailsAnykščiaiRubikiaiThumbnailsAnykščiaiRubikiaiThumbnailsAnykščiai
Side view of TU2-093 at the line's terminus at Rubikiai.