SAM_5826.JPG Naujoji AkmenėThumbnailsAkmenėNaujoji AkmenėThumbnailsAkmenėNaujoji AkmenėThumbnailsAkmenėNaujoji AkmenėThumbnailsAkmenėNaujoji AkmenėThumbnailsAkmenėNaujoji AkmenėThumbnailsAkmenėNaujoji AkmenėThumbnailsAkmenė
ČME3-7115ME on the PTG railtour at Akmenė.