SAM_6088.JPG KaunasThumbnailsPalemonasKaunasThumbnailsPalemonasKaunasThumbnailsPalemonasKaunasThumbnailsPalemonasKaunasThumbnailsPalemonasKaunasThumbnailsPalemonasKaunasThumbnailsPalemonas
Rather dark at Kybartai. 2M62U-0263.