SAM_6015.JPG SAM 6031ThumbnailsDarbėnaiSAM 6031ThumbnailsDarbėnaiSAM 6031ThumbnailsDarbėnaiSAM 6031ThumbnailsDarbėnaiSAM 6031ThumbnailsDarbėnaiSAM 6031ThumbnailsDarbėnaiSAM 6031ThumbnailsDarbėnai
2M62M-0569 on the PTG railtour at Kretinga.