DSCF4167.JPG Sköldvik branchThumbnailsGrindlefordSköldvik branchThumbnailsGrindlefordSköldvik branchThumbnailsGrindlefordSköldvik branchThumbnailsGrindlefordSköldvik branchThumbnailsGrindlefordSköldvik branchThumbnailsGrindlefordSköldvik branchThumbnailsGrindleford
Dm7 railcars 4163/4207 at Helsinki's main station.