Paul Steane's Photography Pages

61/69
Home / Tag Kosovo /

Fushë-Kosovë - Mitrovicë line

20140426_154710.jpg Vushtrri ThumbnailsMitrovicëVushtrri ThumbnailsMitrovicëVushtrri ThumbnailsMitrovicëVushtrri ThumbnailsMitrovicëVushtrri ThumbnailsMitrovicëVushtrri ThumbnailsMitrovicëVushtrri ThumbnailsMitrovicë

Level crossing photo stop with HK (Hekurudhat e Kosovës/Trainkos) diesel locomotive 010 leading the Mercia Charters charter train.